За нас

Другари по съдба – заразени от една обща “болест” и радост – фотографията. Без претенции за “профи”, но с желание за споделяне на емоции, натрупване на опит, нови знания. Отворени за нови идеи, нови хора, нови изживявания. Това сме ние – членовете на сдружение с дейност в частна полза “СДРУЖЕНИЕ “ФОТОГРАФСКА ЗАДРУГА ПЛОВДИВ”.
Целите, които сме си поставили са: да съдействаме за развитие и популяризиране на фотографията и фотографските умения и знания на членовете си, защита на авторските им права, подпомагане на творческата реализация на членовете, организиране, съдействие и реализация на разнообразни фотографски и културни мероприятия – изложби, конкурси, пленери и други, за популяризиране на фотографията, подпомагане на творческите инициативи, идеи и проекти на членовете на сдружението.
Ще работим за тези цели и ще се опитваме да ги постигаме, забавлявайки се и споделяйки всички спирки и събития по пътя с вас, всички приятели на фотографията тук, в този сайт. Надяваме се да ви хареса!